دسترسی سریع
محمدصادق زمانی

محمدصادق زمانی

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه صنعتی شریفعلوم ریاضی (احتمال)
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۸۹دانشگاه صنعتی شریفعلوم ریاضی (گرایش نظری)
کارشناسی۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه صنعتی شریفعلوم ریاضی (گرایش نظری)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش آمار
13971398دانشگاه یزدمعاون مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
13951397انجمن ریاضی ایرانعضو کمیته علمی مسابقات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضی عمومی ۱ و ۲
جبر خطی
احتمال ۱
روش‌های عددی در ریاضی مالی
داده‌کاوی (پیشرفته)
حسابان تصادفی در مالی
نظریه اندازه و احتمال

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فرآيندهاي تصادفي
يادگيري آماري
يادگيري ماشيني
كاربردهاي مدل سازي تصادفي در علوم ديگر

اطلاعات تماس

zamani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/zamani ساختمان پردیس علوم، دانشکده‌ علوم ریاضی، اتاق ۳۰۳
31232712 38210695
اتاق مجازی