لینک های ضروری
محمدصادق زمانی

محمدصادق زمانی

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه صنعتی شریفعلوم ریاضی (احتمال)
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۸۹دانشگاه صنعتی شریفعلوم ریاضی (گرایش نظری)
کارشناسی۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه صنعتی شریفعلوم ریاضی (گرایش نظری)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971398دانشگاه یزدمعاون مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
13951397انجمن ریاضی ایرانعضو کمیته علمی مسابقات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضی عمومی ۱ و ۲
جبر خطی
احتمال ۱
روش‌های عددی در ریاضی مالی
داده‌کاوی (پیشرفته)
حسابان تصادفی در مالی
نظریه اندازه و احتمال

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
احتمال
نظریه‌ ماتریس‌های تصادفی
یادگیری آماری

اطلاعات تماس

zamani [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mszamani
https://pws.yazd.ac.ir/zamani ساختمان پردیس علوم، دانشکده‌ علوم ریاضی، اتاق ۳۰۳
31233896 38210695