دسترسی سریع
محمد زارع

محمد زارع

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۸دانشگاه گنت- بلژیکبیابان‌‌زدایی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-وزارت علوم تحقیقات و فناوریرئیس و عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
1389-دانشگاه یزدویراستار علمی مجله علمی - پژوهشی خشک‌بوم
13941398وزارت علوم تحقیقات و فناورینایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
13941397دانشگاه یزدعضو کارگروه‌ نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های پیام‌نور استان
13901395دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب دانشکده منابع طبیعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های هشدار و تحلیل ریسک در بیابان
مدیریت جامع بیابان، قوانین و روابط سازمانی
بیابان‌زایی و روش‌های کنترل آن
GIS و کاربرد آن در منابع طبیعی
هوا و اقلیم‌شناسی
ارزیابی و مدیریت پوشش گیاهی مناطق بیابانی
ارزیابی و تحلیل طرح‌های بیابان‌زدایی
معیارها و شاخص‌های بیابان‌زایی
مدیریت مناطق بیابانی
بوم‌شناسی مناطق بیابانی
اصول کنترل و همزیستی با بیابان
طبقه‌بندی و ارزیابی بیابان‌زایی
شناخت قابلیت‌ها و محدودیت‌های بیابان
بیابان‌شناسی ایران و جهان
اکولوژی بیابان

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ارزيابي و پايش خشكسالي و بيابان زايي به كمك تصاوير ماهواره اي
پايش گرد و غبار با استفاده از تكنيك سنجش از دور
كمي سازي نقش تغييرات كاربري / پوشش اراضي در بيابان زايي
طرح مطالعاتي تفضيلي آبخيزداري حوزه هاي سعيد آباد - علي آباد تفت

اطلاعات تماس

mzernani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mzernani ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، اتاق ۳۰۸
31232819 38210312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)