لینک های ضروری
مهدی نخعی‌نژاد

مهدی نخعی‌نژاد

استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13881392دانشگاه تربیت مدرسمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد13851387دانشگاه تربیت مدرسمهندسی صنایع
کارشناسی13801384مهندسی صنایعدانشگاه یزد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13871392دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا (تهران)مشاور
13841386شرکت سامان‌آوران توسعهکارشناس

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقتصاد کلان
اقتصاد خرد
تحقیق در عملیات ۱ و ۲
زبان تخصصی
حقوق و دستمزد
برنامه‌ریزی حمل و نقل
کنترل کیفیت
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی
کنترل پروژه
کنترل تولید و موجودی
برنامه‌ریزی تولید
بهره‌وری (ارشد)
مدیریت پروژه (ارشد)
تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه (ارشد)
طراحی سیستم‌های صنعتی (ارشد)
تئوری توالی عملیات و زمانبندی (ارشد)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برنامه‌ریزی و کنترل موجودی
تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه
بهینه‌سازی در حوزه‌های مختلفی چون برنامه‌ریزی تولید، مکانیابی، برنامه‌ریزی پروژه و برنامه‌ریزی حمل و نقل

اطلاعات تماس

m.nakhaeinejad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.nakhaeinejad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۲
31233819