دسترسی سریع
مهدی نخعی‌نژاد

مهدی نخعی‌نژاد

استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13881392دانشگاه تربیت مدرسمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد13851387دانشگاه تربیت مدرسمهندسی صنایع
کارشناسی13801384مهندسی صنایعدانشگاه یزد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13981400دانشگاه یزداستاد مشاور انجمن علمی دانشجویی
13871397دانشگاه علم و هنرهیئت علمی
13871392دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا (تهران)مشاور
13841386شرکت سامان‌آوران توسعهمشاور
1402-دانشگاه یزدنماینده فعالیت های علمی بین المللی گروه مهندسی صنایع
1400-دانشگاه یزدمدیر اجرایی نشریه Decision Making, Theory and Practice
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش کیفیت و بهره‌وری
1399-دانشگاه یزددبیر شورای تخصصی گروه آموزشی مهندسی صنایع پردیس آزادی دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقتصاد کلان
اقتصاد خرد
تحقیق در عملیات ۱ و ۲
زبان تخصصی
حقوق و دستمزد
برنامه‌ریزی حمل و نقل
کنترل کیفیت
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی
کنترل پروژه
کنترل تولید و موجودی
برنامه‌ریزی تولید
بهره‌وری (ارشد)
مدیریت پروژه (ارشد)
تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه (ارشد)
طراحی سیستم‌های صنعتی (ارشد)
تئوری توالی عملیات و زمانبندی (ارشد)
تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل (ارشد)
نگهداری بر اساس قابلیت اطمینان (ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
گرفتن تاييد طرح «ارزيابي ساختار سازماني ناجا در تسهيل چابكي آن (مطالعه موردي: فرماندهي يگان¬هاي ويژه و پليس راهور ناجا» و انجام آن در صورت تاييد.
زمانبندي صنعت فولاد در واحد ريخته¬گري
رتبه¬بندي و انتخاب پروژه¬ها به كمك تكنيك¬هاي تصميم¬گيري با معيارهاي چندگانه
مقايسه طرح¬هاي يك¬بار نمونه¬گيري با عدد¬هاي پذيرش مختلف

اطلاعات تماس

m.nakhaeinejad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.nakhaeinejad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۲
31233819
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)