دسترسی سریع
منصور نخکش

منصور نخکش

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه لیورپول انگلستانمهندسی برق
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۶۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مخابرات - سیستم
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق- الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13841386دانشگاه یزدمعاون تحصیلات تکمیلی دانشکده برق
13821384دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنجش از دور
تئوری پیشرفته مخابرات
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
فیلتر و سنتز مدار
مدارهای مخابراتی
تکنیک پالس
آزمایشگاه تکنیک پالس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تصويربرداري مايكروويو
رادار تصويربردار دهانه مصنوعي

اطلاعات تماس

nakhkash [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/nakhkash ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۱
31232390 38200144
اتاق مجازی