دسترسی سریع
منصور نمازیان

منصور نمازیان

دانشیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۰۱۳۷۵دانشگاه کوئینزلند استرالیاشیمی نظری
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۹دانشگاه تربیت مدرسشیمی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه اصفهانشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951396دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی
13931395دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم
13801382دانشگاه یزدمعاون گروه شیمی
13801382دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع علوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی فیزیک ۲ (کارشناسی)
مبانی شیمی کوانتومی (کارشناسی)
طیف‌سنجی مولکولی (کارشناسی)
کوانتوم ۲ (کارشناسی ارشد)
طیف‌سنجی مولکولی (کارشناسی ارشد)
مباحث نوین در شیمی فیزیک (دکتری) ارائه مشترک
طیف‌سنجی مولکولی (دکتری) ارائه مشترک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بررسي ساختار و خواص فيزيكي-شيميايي تركيبات طبيعي با روش‏هاي شيمي كوانتومي
محاسبه هندسه مولكولي و انرژي تركيبات بين‏ستارهاي با روش‏هاي نظريه تابعيت چگالي
نانو كلاسترها، نانو حلقه‏ها و نانوسيم‏ها
بررسي خواص اسيدي و اكسايش-كاهشي تركيبات آلي

اطلاعات تماس

namazian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/namazian ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232670 38210644