دسترسی سریع
رستم نمیرانیان

رستم نمیرانیان

استادیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۳دانشگاه صنعتی امیرکبیرتکنولوژی نساجی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه صنعتی امیرکبیرتکنولوژی نساجی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه یزدمهندسی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971399دانشگاه یزدرئیس بخش پوشاک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول طراحی لباس
کارگاه اصول طراحی لباس
کاربرد کامپیوتر در پوشاک
ایجاد مشاغل کوچک
قوانین کار و روابط صنعتی
آزمایشگاه فیزیک الیاف
کارگاه کنترل کیفیت آماری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
خواص مكانيكي مواد نساجي و پوشاك
خواص حرارتي و رطوبتي منسوجات و پوشاك
شبيه سازي نرم افزاري الگو و لباس
استخراج داده هاي تن سنجي و سايزبندي

اطلاعات تماس

r.namiranian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/namiranian ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۶
31233123 38209817
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 2)