دسترسی سریع
مرتضی نصر‌اللهی

مرتضی نصر‌اللهی

استادیار، گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۲دانشگاه معارف اسلامی قمفقه و حقوق
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۹موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قمحقوق بین‌الملل
کارشناسی۱۳۷۲۱۳۷۶موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قمالهیات و معارف اسلامی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961398دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی معارف اسلامی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه
مبانی نظری اسلامی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تفسير
كلام
فقه
حقوق

اطلاعات تماس

m.nasr [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.nasr ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233398 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )