دسترسی سریع
حمید‌رضا نواب‌پور

حمید‌رضا نواب‌پور

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه یزدریاضی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی محض
کارشناسی۱۳۵۶۱۳۶۴دانشگاه یزد (دانشگاه تربیت معلم یزد)ریاضی دبیری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌های عددی در جبر خطی
حل عددی معادلات انتگرال
نظریه مقدماتی اعداد
هندسه دیفرانسیل
هندسه اقلیدسی و نااقلیدسی
جبر خطی عددی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
حل عددي معادلات انتگرال
حل عددي معادلات ديفرانسيل
جبر خطي عددي

اطلاعات تماس

hnavabpour [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hnavabpour ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۳
31232708 38210695
اتاق مجازی