دسترسی سریع
محمد‌رضا نظری امینه

محمد‌رضا نظری امینه

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۶دانشگاه صنعتی اصفهانتبدیل انرژی
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۱دانشگاه صنعتی اصفهانتبدیل انرژی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه سیستان و بلوچستانمکانیک حرارت سیالات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13981400دانشگاه یزدرئیس بخش تبدیل انرژی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیالات ۱، ۲
ریاضی مهندسی
دینامیک گازها
مقدمه‌ای بر سیالات محاسباتی
مکانیک محیط‌های پیوسته
انتقال حرارت هدایتی
توربولانس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
برسي روش هاي حل عددي و مدلسازي جريان هاي آشفته
بررسي روش هاي افزايش انتقال گرما
كاربرد نانوسيالها در افزايش راندمان حرارتي
انرژي هاي تجديد پذير

اطلاعات تماس

mnazari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/nazari ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
31232491 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)