دسترسی سریع
مجید نیک‌زر

مجید نیک‌زر

مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13961400دانشگاه بوعلی سینامهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد1374۱۳۷۸دانشگاه شیرازهوش ماشین و رباتیک
کارشناسی13661371دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی کامپیوتر-نرم افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13821389دانشگاه یزدعضو گروه پژوهشی اتوماسیون مرکز تحقیقات مهندسی
13821389دانشگاه یزدنماینده گروه کامپیوتر در کتابخانه مجتمع

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معماری کامپیوتر
مدارهای منطقی
زبان ماشین و برنامه‌نویسی سیستم
ذخیره و بازیابی اطلاعات
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
پردازش گفتار
پردازش تصوير

اطلاعات تماس

mnikzar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/nikzar ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
035-31233599 38200145
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )