دسترسی سریع
مجید نیک‌زر
مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی