دسترسی سریع
محسن نوری خضرآباد

محسن نوری خضرآباد

استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی مواد- سرامیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی مواد- سرامیک
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)مهندسی مواد- سرامیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس بخش مواد و متالورژی
1396-دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی کاشی و سرامیک
13861387شرکت فرانسوز یزدمدیر تحقیق و توسعه
13841386جهاد دانشگاهی استان یزدعضو هیئت علمی گروه پژوهشی سرامیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دیرگدازها
زبان تخصصی
متالورژی پودر
طراحی کوره‌های صنعتی
انتقال مطالب علمی و فنی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ديرگدازها
سراميكهاي پيشرفته
سنتز مواد پيشرفته سراميكي
نانوتكنولوژي

اطلاعات تماس

m.nouri [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mnouri ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232604 38210955
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)