دسترسی سریع
فاطمه استواری

فاطمه استواری

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه تربیت مدرسحالت جامد
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه تربیت مدرسحالت جامد
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه شهید باهنر کرمانفیزیک کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک پایه ۱ و ۲
الکترومغناطیس ۱

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ساخت و كاربرد و بررسي خواص فيزيكي نانومواد
فيزيك سطح
تحليل نظري و شبيه سازي نانومواد و كاربردهاي آن
تغيير در خواص فيزيكي پلمرها (از قبيل خواص مكانيكي، رسانايي، نوري و ...) با استفاده از نانومواد

اطلاعات تماس

ostovari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ostovari/fa ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۷
31232443 38200132