دسترسی سریع
محمد‌صالح اولیا

محمد‌صالح اولیا

استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه بیرمنگام- انگلستانمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۹دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدمدیر مسئول نشریه تصمیم‌گیری
13981400وزارت نیرومعاون تحقیقات و منابع انسانی
13921398دانشگاه یزدرئیس دانشگاه یزد
13881392موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)عضو هیئت موسس و رئیس
13811386پارک علم و فناوری یزدرئیس پارک علم و فناوری یزد
13791381دانشگاه یزدرئیس مجتمع فنی و مهندسی
13771379دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع فنی و مهندسی
13751378دانشگاه یزدسرپرست دانشکده و مدیر گروه صنایع
13701372دانشگاه یزدمسئول دفتر ارتباط با صنعت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کنترل کیفیت آماری (کارشناسی)
مدیریت کیفیت جامع (کارشناسی ارشد)
مدیریت کیفیت و بهره وری (کارشناسی)
مباحث پیشرفته در کیفیت و بهره وری (دکترا)
مدیریت دانش (کارشناسی ارشد و دکتری)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نمودارهاي كنترل پيشرفته
ارزيابي عملكرد
مديريت دانش با تاكيد بر دانش مشتري
بكارگيري سيستم دايناميك

اطلاعات تماس

owliams [at] yazd.ac.ir
http://www.owlia.ir ساختمان پردیس فنی و مهندسی 1
31232416
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 13)