لینک های ضروری
محمد‌رضا پژوهان

محمد‌رضا پژوهان

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه USM مالزی و دانشگاه NUS سنگاپورعلوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۶دانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۴دانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمجری پروژه دانشگاه هوشمند
13901392دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها
مفاهیم و تکنیک‌های داده‌کاوی
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی
اصول طراحی کامپایلرها
برنامه‌نویسی شی‌گرا

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
داده‌کاوی و استخراج دانش
پردازش داده‌های پزشکی
پایگاه داده‌ها و داده‌های حجیم
حفظ محرمانگی در انتشار داده‌ها
مهندسی مجدد فرآیندها

اطلاعات تماس

pajoohan [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/pajoohan
https://pws.yazd.ac.ir/pajoohan ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232358 38200145