دسترسی سریع
محمد‌رضا پژوهان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. ارائه الگوريتم زمانبندي گردش كار با رويكرد مدل امنيتي جديد و امكان انتخاب بهترين حالت توسط كاربر

مائده مهراوران, محمدرضا پژوهان, فضل اله اديب نيا (1398)، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد (شماره: 20221)

2. تعيين قطبيت نظرات كاربران و تشخيص درخواستها با كمك تكنيكهاي يادگيري عميق در تلگرام

عاطفه محمدي, محمدرضا پژوهان, مهدي رضائيان (1397)، بيست و چهارمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 20932)

3. نمونه افزايي با بهره گيري از نمونه هاي پيشين در دادگان دسته اي-افزايشي (مطالعه ي موردي: پيش بيني وضعيت نهايي دانشجويان دانشگاه يزد)

مريم طاهري زاده مروست, محمدرضا پژوهان (1397)، چهارمين كنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ، تبريز (شماره: 20003)

4. پيش بيني عوارض جانبي داروها با يك سيستم توصيه گر و تحليل تاثير گذاري عوارض برهم با استفاده از قوانين وابستگي فازي

مريم ثابت, محمدرضا پژوهان (1396)، بيست و سومين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 20002)

5. بهبود استخراج قوانين انجمني در بازه هاي زماني

نازيلا رزاقي اصل, محمدرضا پژوهان (1396)، دومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي محاسبات نرم، گيلان (شماره: 16852)

6. تشخيص فحلي و بيماري در گاوهاي شيري با بهره گيري از روشهاي دسته بندي در دادهكاوي

حسن محمودي سنو, محمدرضا پژوهان (1395)، هفتمين كنگره علوم دامي ايران، تهران (شماره: 13463)

7. مروري بر روشهاي گمنام سازي در پاسخگويي به پرس و جوها

مائده مهراوران, محمدرضا پژوهان (1395)، دومين كنفرانس بين المللي وب پژوهي، تهران (شماره: 13465)

8. بررسي آسيبپذيري روشهاي مبتني بر گراف در سيستمهاي توصيه گر

سيما ايرانمنش, محمدرضا پژوهان, فاطمه كاوه يزدي (1394)، نخستين كنفرانس ملي محاسبات نرم، گيلان (شماره: 9822)

9. Necessity of laboratory blood tests in intensive care unit using data mining

Golnar Khalili Zadeh Mahani, , Vali Derhami (2015), 5th international conference on computer and knowledge engineering, مشهد (No: 9803)

10. بهبود برچسب گذاري داده هاي كلاس اقليت با استفاده از روش تركيبي

فهيمه پناهنده شهركي, محمدرضا پژوهان (1393)، بيستمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، مشهد (شماره: 9793)

11. به كارگيري روش داده كاوي تحصيلي براي هدايت تحصيلي دانش آموزان اول متوسطه به رشته هاي فني وحرفه اي/كاردانش

بهنام بامداد, محمد قاسم زاده, محمدرضا پژوهان (1393)، اولين سمپوزيوم رباتيك و هوش مصنوعي دانشگاه پيام نور، اهواز (شماره: 8970)

12. كشف بروز رخدادهاي اجتماعي بر اساس پرس وجوهاي كاربران در موتور جستجو

فاطمه كاوه يزدي, علي محمد زارع بيدكي, محمدرضا پژوهان (1393)، سومين همايش ملي زبان شناسي رايانشي، تهران (شماره: 5255)

13. An approach for classifying large dataset using ensemble classifiers

Sajad Khodarahmi, , Mehdi Rezaeian (2014), 4rd international conference on computer and knowledge engineering, مشهد (No: 5243)

14. Improvement of recommendation systems based on cellular learning automata

HOSSEIN TOOZANDEHJANI, , Vali Derhami (2014), 4rd international conference on computer and knowledge engineering, مشهد (No: 5248)

15. مروري بر راهكارهاي استخراج پاسخ در سيستم هاي پرسش و پاسخ

حسن بشيري, صفورا طليميان, محمدرضا پژوهان (1393)، ، قم (شماره: 5240)

16. Privacy preservation by k-anonymizing ngrams of time series

, Fatemeh Kaveh-Yazdy, Mohammad Tahmasebi (2013), 10th international isc conference on information security cryptography, يزد (No: 3064)