لینک های ضروری
محمد‌رضا پژوهان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. ارائه الگوریتم زمانبندی گردش کار با رویکرد مدل امنیتی جدید و امکان انتخاب بهترین حالت توسط کاربر

مائده مهراوران, محمدرضا پژوهان, فضل اله ادیب نیا (1398).، بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، یزد

2. تعیین قطبیت نظرات کاربران و تشخیص درخواستها با کمک تکنیکهای یادگیری عمیق در تلگرام

عاطفه محمدی, محمدرضا پژوهان, مهدی رضائیان (1397).، بیست و چهارمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران، تهران

3. نمونه افزایی با بهره گیری از نمونه های پیشین در دادگان دسته ای-افزایشی (مطالعه ی موردی: پیش بینی وضعیت نهایی دانشجویان دانشگاه یزد)

مریم طاهری زاده مروست, محمدرضا پژوهان (1397).، چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، تبریز

4. پیش بینی عوارض جانبی داروها با یک سیستم توصیه گر و تحلیل تاثیر گذاری عوارض برهم با استفاده از قوانین وابستگی فازی

مریم ثابت, محمدرضا پژوهان (1396).، بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران

5. بهبود استخراج قوانین انجمنی در بازه های زمانی

نازیلا رزاقی اصل, محمدرضا پژوهان (1396).، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، گیلان

6. تشخیص فحلی و بیماری در گاوهای شیری با بهره گیری از روشهای دسته بندی در دادهکاوی

حسن محمودی سنو, محمدرضا پژوهان (1395).، هفتمین کنگره علوم دامی ایران، تهران

7. مروری بر روشهای گمنام سازی در پاسخگویی به پرس و جوها

مائده مهراوران, محمدرضا پژوهان (1395).، دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، تهران

8. بررسی آسیبپذیری روشهای مبتنی بر گراف در سیستمهای توصیه گر

سیما ایرانمنش, محمدرضا پژوهان, فاطمه کاوه یزدی (1394).، نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم، گیلان

9. Necessity of Laboratory Blood Tests in Intensive Care Unit Using Data Mining

Golnar Khalili Zadeh Mahani, , Vali Derhami (2015)., 5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering, مشهد

10. بهبود برچسب گذاری داده های کلاس اقلیت با استفاده از روش ترکیبی

فهیمه پناهنده شهرکی, محمدرضا پژوهان (1393).، بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، مشهد

11. به کارگیری روش داده کاوی تحصیلی برای هدایت تحصیلی دانش آموزان اول متوسطه به رشته های فنی وحرفه ای/کاردانش

بهنام بامداد, محمد قاسم زاده, محمدرضا پژوهان (1393).، اولین سمپوزیوم رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه پیام نور، اهواز

12. مروری بر مفاهیم و روش های داده کاوی آموزشی

بهنام بامداد, محمد قاسم زاده, محمدرضا پژوهان (1393).، نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی،

13. کشف بروز رخدادهای اجتماعی بر اساس پرس وجوهای کاربران در موتور جستجو

فاطمه کاوه یزدی, علی محمد زارع بیدکی, محمدرضا پژوهان (1393).، سومین همایش ملی زبان شناسی رایانشی، تهران

14. An Approach for Classifying Large Dataset Using Ensemble Classifiers

Sajad Khodarahmi, , (2014)., 4rd International Conference on Computer and Knowledge Engineering, مشهد

15. Improvement of Recommendation Systems Based on Cellular Learning Automata

HOSSEIN TOOZANDEHJANI, , Vali Derhami (2014)., 4rd International Conference on Computer and Knowledge Engineering, مشهد

16. ارائه یک شبکه عصبی-فازی برای دستهبندی دادههای چندبرچسبی

هادی مقدر, محمدرضا پژوهان, ولی درهمی (1393).، چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران، تبریز

17. مروری بر راهکارهای استخراج پاسخ در سیستم های پرسش و پاسخ

حسن بشیری, صفورا طلیمیان, محمدرضا پژوهان (1393).، ، قم

18. بکارگیری متن کاوی جهت پیش بینی آسیب پذیری نرم افزار

عاطفه خزاعی قوژدی, محمدرضا پژوهان, محمد قاسم زاده (1393).، کنفرانس امنیت سامانه های نرم افزاری، شیراز

19. پیش بینی موفقیت درمان افراد معتاد به مواد مخدر با داده کاوی

فرزانه زاهدی, محمدرضا پژوهان (1392).، دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران، بم

20. Privacy Preservation by k-anonymizing Ngrams of Time series

, Fatemeh Kaveh-Yazdy, Mohammad Tahmasebi (2013)., 10th International ISC conference on Information security cryptography, یزد

21. تعیین طول مناسب کلمه برای سری زمانی در روش گسسته سازی SAX

میلاد زندی گوهرریزی, محمدرضا پژوهان, فاطمه کاوه یزدی (1392).، پنجمین کنفرانس بین المللی فن آوری اطلاعات و دانش، شیراز

22. چهارچوب کمک تصمیم گیری مبتنی بر قانون بنفورد جهت کشف کلاهبرداری های مالی

سیدحجت شیردل ملاسرائی, محمدرضا پژوهان, فاطمه کاوه یزدی (1392).، پنجمین کنفرانس بین المللی فن آوری اطلاعات و دانش، شیراز

23. ZDF An Adaptive Discretization Method to Improve Separability of Classes

Fatemeh Kaveh-Yazdy, (2003)., 3rd International Conference on Computer and Knowledge Engineering, مشهد