دسترسی سریع
محمد‌رضا پژوهان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. پژوهش، مطالعات و راه اندازي پورتال داده هاي آزاد شهرداري يزد (1399/04/28)

2. مطالعه، تعيين و اولويت‌بندي پروژه‌هاي پيشران شهرداري در تحقق شهر هوشمند (1398/10/10)