دسترسی سریع
هادی پوردارا

هادی پوردارا

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش آب

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۷۱۳۷۲دانشگاه رورکی هندوستانمهندسی عمران محیط زیست
کارشناسی ارشد۱۳۶۴۱۳۶۶دانشگاه بنارس هندمهندسی عمران محيط زيست
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۳دانشگاه بنگلور هندمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13861388دانشگاه جامع علمی کاربردیسرپرست واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی
13841386دانشگاه یزدمدیر پژوهشی گروه آب و پالایش محیط زیست
13841385دانشگاه یزدمدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
13791384دانشگاه یزدمسئول گروه پژوهشی محیط زیست
13791381دانشگاه یزدریاست کتابخانه مرکزی
13771379دانشگاه یزدریاست کتابخانه مجتمع فنی مهندسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت مواد زائد جامد
مهندسی محیط زیست
مبانی طراحی تصفیه‌خانه آب و فاضلاب
مهندسی آب و فاضلاب
آلودگی هوا و روش‌های کنترل آن
زبان تخصصی مهندسی عمران
آلودگی‌های محیط زیست
مبانی مهندسی تاسیسات شهری
کارگاه مهندسی تاسیسات شهری
رسم فنی و نقشه‌ٰکشی تشکیلات کتابداری
دیگ بخار و برج‌های خنک‌کننده
زباله‌های خطرناک
تامین آب در محیط کار
دفع مواد زائد جامد در اجتماعات کوچک
اصول تصفیه آب و پساب‌های صنعتی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

h_pourdara [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۲۱۹
31233350 38200135
اتاق مجازی