دسترسی سریع
محمود پورسراجیان

محمود پورسراجیان

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13911397دانشگاه تهرانمعماری
کارشناسی ارشد13851388دانشگاه تهرانمرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی
کارشناسی13801385دانشگاه تهرانمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13911397سازمان نوسازی شهر تهرانمدیر داخلی نشریه اینترنتی نوسازی
13881390موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهرانپژوهشگر
13861387سازمان نوسازی شهر تهرانپژوهشگر
13851386پایگاه میراث فرهنگی یزدپژوهشگر معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طرح معماری ۳
روستا ۱
روستا ۲
آشنایی با معماری ایران

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بازآفريني بافت هاي شهري تاريخي
بهسازي بافت هاي روستايي
تعامل انسان و معماري
مديريت مشاركتي بافت هاي شهري

اطلاعات تماس

poursarrajian [at] yazd.ac.ir
http://pws.yazd.ac.ir/poursarrajian دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)