دسترسی سریع
رضا ابویی

رضا ابویی

دانشیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13811385شفیلد انگلستانمرمت معماری و شهری
کارشناسی ارشد13741377دانشگاه هنر تهرانمرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی
کارشناسی13641368دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدرئیس کمیسیون تخصصی هنر، معماری و شهرسازی دور نهم هیأت ممیزه
13991401دانشگاه یزدعضو کمیسون تخصصی هنر، معماری و شهرسازی
13861396دانشگاه هنر اصفهانعضو کمیته‌ی بررسی علمی درخواست‌های جذب هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان (برای گروه مرمت ابنیه) (از 1386 تاکنون)
13901394دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده مرمتمدیر دوره‌ی دکتری مرمت بنا در دانشگاه هنر اصفهان
13881389دانشگاه هنر اصفهانعضو گروه تدوین سرفصل دروس دوره‌ی دکتری مرمت
13861388دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفاظت و مرمتمدیر دوره‌ی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی
13861388دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهانمدیر دوره‌ی کارشناسی موزه‌داری با حفظ سمت قبلی
13791381دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزدعضو شورای پژوهشی
13781380شهرداری یزدعضو شورای بافت تاریخی
13791379واحد علمی پژوهشی شرکت ستاوند یزدطراح و مجری عملیات مرمتی خانه تاریخی ملک التجار در 64 روز

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مرمت و معماري
مرمت و معماري

اطلاعات تماس

r.abouei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/r.abouei دانشکده هنر و معماری
09130992769
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )