دسترسی سریع
منصور رفیعیان

منصور رفیعیان

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۷دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزددبیر کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد
13951400دانشگاه یزدرئیس مرکز تحقیقات مهندسی
13951400دانشگاه یزدسرپرست معاونت پژوهشی پردیس فنی و مهندسی
13811386دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ارتعاشات مکانیکی
ریاضی پیشرفته ۱
کنترل اتوماتیک
مقاومت مصالح ۱، ۲، ۳
سیستم‌های اندازه‌گیری
ارتعاشات سیستم‌های ممتد
ارتعاشات اتفاقی
دینامیک روتورها

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ارتعاشات ماشينهاي صنعتي
بيومكانيك
كنترل اتوماتيك

اطلاعات تماس

rafeeyan [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mrafeeyan ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق 347
31232498 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 13)