دسترسی سریع
حسینعلی رحیمی بندرآبادی

حسینعلی رحیمی بندرآبادی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه تربیت مدرسمهندسی عمران- سازه
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۰دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران- سازه
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس دانشکده عمران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌های اجزای محدود غیرخطی
روش‌های اجزای محدود ۱
دینامیک سازه‌ها
طراحی سازه‌های بتن مسلح
طراحی سازه‌های فولادی
طراحی پل
بارگذاری
مهندسی زلزله

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله-مقاوم سازي لرزه اي سازه هاي تاريخي
مكانيك محاسباتي- بهينه سازي و روشهاي محاسباتي نرم
طراحي پلها با تاكيد بر پلهاي يكپارچه
كنترل و پايش سلامت سازه ها

اطلاعات تماس

h_rahimi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/h_rahimi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۸
31232475 38200135
اتاق مجازی