دسترسی سریع
مهدی رجبی هامانه

مهدی رجبی هامانه

دانشیار، گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۵دورتموند آلمانمهندسی شیمی- پلیمر
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه تهرانمهندسی شیمی
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه تهرانمهندسی شیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13861390دانشگاه تهرانقائم‌مقام پردیس ۳ دانشکده فنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات
ترمودینامیک مهندسی شیمی
مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون
هویت‌شناسی پلیمرها

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فرايندهاي سيستم هاي ذره وار
فرآيندهاي فرآورش مواد معدني و غير معدني
نانوتكنولوژي تئوري وعملي

اطلاعات تماس

rajabi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/rajabi ساختمان فنی ۳، اتاق ۱۰۳
31232556 38200147
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 9)