دسترسی سریع
وحید رنجبر بافقی

وحید رنجبر بافقی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13931397دانشگاه تهرانمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد13901392دانشگاه صنعتی شریفمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی13861390دانشگاه صنعتی شیرازمهندسی فناوری اطلاعات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991400دانشگاه یزدعضو کانون تفکر شهر هوشمند
1398-دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی رشته کامپیوتر پردیس مهریز
1398-دانشگاه یزدسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شبکه‌های پیچیده پویا
امنیت شبکه پیشرفته
سیستم عامل
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی اینترنت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اينترنت اشيا
تحليل شبكه‌هاي اطلاعاتي
شبكه‌هاي بيسيم و امنيت آن
معماري سازماني فناوري

اطلاعات تماس

vranjbar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ranjbar/ ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232771 - 31232769 38200145
اتاق مجازی