لینک های ضروری
وحید رنجبر بافقی

وحید رنجبر بافقی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13931397دانشگاه تهرانمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد13901392دانشگاه صنعتی شریفمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی13861390دانشگاه صنعتی شیرازمهندسی فناوری اطلاعات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر
1399-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر شهر هوشمند

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدار منطقی
سیستم عامل
مهندسی اینترنت
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
شبکه‌های کامپیوتری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نظريه تقريب كاربردي
نظريه تقريب محض
آناليز تابعي
آناليز مختلظ

اطلاعات تماس

vranjbar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ranjbar/ ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232771 - 31232769 38200145