دسترسی سریع
وحید رنجبر بافقی

وحید رنجبر بافقی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13931397دانشگاه تهرانمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد13901392دانشگاه صنعتی شریفمهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی13861390دانشگاه صنعتی شیرازمهندسی فناوری اطلاعات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدرئیس گروه آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
1401-دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده علوم داده
1398-دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی رشته کامپیوتر پردیس مهریز
14001401دانشگاه یزدرئیس بخش فناوری اطلاعات
13991401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر شهر هوشمند
13981400دانشگاه یزدمعاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شبکه‌های پیچیده پویا
امنیت شبکه پیشرفته
سیستم عامل
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی اینترنت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اينترنت اشيا
تحليل شبكه‌هاي اطلاعاتي
شبكه‌هاي بيسيم و امنيت آن
معماري سازماني فناوري

اطلاعات تماس

vranjbar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ranjbar/ ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31234017 38200145
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 2)