دسترسی سریع
کوروش رشیدی

کوروش رشیدی

دانشیار، گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13801385دانشگاه اصفهانچینه و فسیل
کارشناسی ارشد13681371دانشگاه اصفهانزمین‌شناسی - چینه و فسیل
کارشناسی13641368دانشگاه اصفهانزمین‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم پایه دور هشتم هیئت ممیزه
13851392دانشگاه پیام نورمدیر گروه زمین‌شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ماکروفسیل
آزمایشگاه ماکروفسیل
زمین‌شناسی ایران

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فسيل‌شناسي جلبكهاي داسي‌كلاداسه
فرامينيفرهاي بنتونيك كرتاسه
اسفنجهاي اسفينكتوزوئن پرمين - ترياس
---

اطلاعات تماس

kooroshrashidi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/rashidi پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31233195