دسترسی سریع
کوروش رشیدی

کوروش رشیدی

دانشیار، گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13801385دانشگاه اصفهانچینه و فسیل
کارشناسی ارشد13681371دانشگاه اصفهانزمین‌شناسی - چینه و فسیل
کارشناسی13641368دانشگاه اصفهانزمین‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991401دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم پایه دور هشتم هیئت ممیزه
13981400دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی زمین‌شناسی
13851392دانشگاه پیام نورمدیر گروه زمین‌شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ماکروفسیل
آزمایشگاه ماکروفسیل
زمین‌شناسی ایران

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فسيل‌شناسي جلبكهاي داسي‌كلاداسه
فرامينيفرهاي بنتونيك كرتاسه
اسفنجهاي اسفينكتوزوئن پرمين - ترياس
---

اطلاعات تماس

kooroshrashidi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/rashidi پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31233195 ۳۸۲۱۱۲۷۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 12)