دسترسی سریع
الهام رسولی ثانی‌آبادی

الهام رسولی ثانی‌آبادی

دانشیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه تهرانروابط بین‌الملل
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه تهرانروابط بین‌الملل
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه تهرانعلوم سیاسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان
1393-دانشگاه یزدعضو کارگروه نظارت بر مراکز پژوهشى دانشگاه‌‌هاى يزد
13991402دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه
13971399دانشگاه یزدرئیس بخش علوم سیاسی
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده مراکز و پژوهشکده‌های استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول روابط بین‌الملل (کارشناسى)
سیاست خارجى قدرت‌هاى بزرگ (کارشناسى)
نظریه‌هاى روابط بین‌الملل (کارشناسى ارشد)
سیاست بین‌الملل (کارشناسى ارشد)
مطالعات منطقه‌اى (کارشناسى ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نظريه هاي روابط بين الملل
نظريه هاي سياست خارجي
مطالعات منطقه اي
مطالعات ايران

اطلاعات تماس

rasooli [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/rasooli دانشکده حقوق و علوم سیاسی
31233386 31232052
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)