لینک های ضروری
علیرضا ردایی

علیرضا ردایی

استادیار، گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۸۲دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی شیمی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۳دانشگاه تهرانمهندسی شیمی
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه تهرانمهندسی شیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات ۱ و ۲
استاتیک و مقاومت مصالح
مقدمات مهندسی نفت
محاسبات مهندسی پالایش
مقدمه‌ای بر مهندسی شیمی
فرآیندهای مواد معدنی
فرآیند شکل دادن پلیمرها
شیمی فیزیک مهندسی شیمی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فرآوري گياهان دارويي
فرآيندهاي صنايع غذايي
پليمرهاي طبيعي
سيستم رهايش دارو

اطلاعات تماس

drredaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/drredaei ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۶
31233125 38200147