لینک های ضروری
مهدی رضاییان

مهدی رضاییان

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه ETH سوییسفتوگرامتری
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۶دانشگاه تهرانمهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۳دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو شورای برنامه ریزی طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و صنعت
1397-دانشگاه یزدمدیر امور فناوری
1397-دانشگاه یزدعضویت در هسته علمی بینایی ماشین در صنعت نساجی و پوشاک
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه بادیدکننده دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای
13921396دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر
13811383دانشگاه تهرانمدیر امور آموزشی دانشکده فنی، دانشگاه تهران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بینایی کامپیوتر
شناسایی الگو
شبکه‌های عصبی مصنوعی
گرافیک کامپیوتری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بينايي كامپيوتر (رديابي خودكار شي و تعامل انسان و شي)
يادگيري عميق
پردازش تصاوير پزشكي و پهپاد
بازي‌سازي و طراحي بازي‌هاي جدي

اطلاعات تماس

mrezaeian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/rezaeian ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸
31232610 38200145