دسترسی سریع
مهدی رضاییان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. عكس برداري و روزآمدسازي نقشه 2000 در محدوده پيش بيني شده 40 هكتاري قسمتي از منطقه سه با استفاده از دوربين پهباد (1395/10/19)