دسترسی سریع
محمد‌رضا صادقیان شاهی

محمد‌رضا صادقیان شاهی

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۸دانشگاه کالگری کانادافیزیولوژی ورزش
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۳دانشگاه تربیت مدرسفیزیولوژی ورزش
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۱دانشگاه تهرانتربیت بدنی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدنائب رئیس کارگروه ورزش کارکنان دانشگاه
13991402دانشگاه یزدعضو کمیته پدافند غیرعامل
13961401دانشگاه یزدمعاون دانشجویی
13951396دانشگاه یزدرئیس پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13891391دانشگاه یزدمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
13751380دانشگاه یزدرییس اداره تربیت بدنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیولوژی ورزش ۱، ۲
تغذیه ورزشی
فعالیت بدنی و تندرستی
فیزیولوژی ورزش کودکان

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

rsadeghian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233284 38209809
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )