دسترسی سریع
سپهر ابراهیمی مود

سپهر ابراهیمی مود

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13931398دانشگاه شهیدباهنر کرمانعلوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد13911393دانشگاه صنعتی شریفعلوم کامپیوتر
کارشناسی13871391دانشگاه شهیدبهشتی تهرانعلوم کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
برنامه‌سازی پیشرفته
کارگاه کامپیوتر
مبانی نظریه محاسبات
نظریه محاسبات
مباحثی در علوم کامپیوتر
محاسبات نرم
محاسبات نرم پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

s.ebrahimi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sebrahimi دانشكده علوم رياضي، اتاق 325
31233892
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)