دسترسی سریع
سپهر ابراهیمی مود
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

1. بهينه سازي هم زمان انرژي و تاخير در شبكه اينترنت اشياء در فضاي محاسبات ابر و مه با استفاده از الگوريتم فاخته بهبوديافته

فاطمه بحراني پور, سپهر ابراهيمي مود, محمد فرشي (1400)، پنجاه و دومين كنفرانس رياضي ايران، كرمان (شماره: 25792)