دسترسی سریع
مهدی سعادتمند

مهدی سعادتمند

استادیار، گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۵دانشگاه علامه طباطباییفلسفه و کلام اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه تهرانفلسفه و حکمت اسلامی
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۲حوزه علمیه قمفقه و اصول

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم عقلی کرسی‌های ترویجی و تخصصی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معارف اسلامی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فلسفه و كلام اسلامي
معارف اسلامي

اطلاعات تماس

saadatmand [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/saadatmand ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۰۵
31233398
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )