دسترسی سریع
محمد‌تقی صادقی
دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

1. تعيين زمان مناسب شستشوي مقره ها در خطوط توزيع فشار متوسطkV 20 (1393/09/24)

2. تهيه و تدوين طرح سامانه همايش هوشمند (1388/07/28)