دسترسی سریع
حجت‌الله صادقی

حجت‌الله صادقی

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه علامه طباطباییمدیریت دولتی- گرایش توسعه و تطبیقی
کارشناسی ارشد-۱۳۸۴دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)مدیریت مالی و معارف اسلامی
کارشناسی۱۳۷۸-دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)مدیریت مالی و معارف اسلامی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه اخلاق در پژوهش
13951398دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13931395دانشگاه یزدمدیر گروه حسابداری و مالی
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت بازرگانی
13911393دانشگاه یزدعضو کمیته کارآفرینی دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش تحقیق پیشرفته
روش تحقیق در مدیریت
روش تحقیق در حسابداری
مهندسی مالی پیشرفته
ریاضیات مالی
تصمیم‌گیری در مسائل مالی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
يادگيري ماشين در مالي
فناوري مالي
مالي رفتاري
سياست هاي پولي و مالي

اطلاعات تماس

sadeqi [at] yazd.ac.ir
https://hojsad.github.io ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233695 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)