دسترسی سریع
حجت‌الله صادقی
استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی

1. مروري بر كاربرد داده هاي كلان در حسابداري: رويكرد نگاشت دانش

مرضيه نوراحمدي, حميدرضا ميرزايي, حجت الله صادقي (1398).، دومين كنفرانس ملي تحقيقات بنيادين در مديريت و حسابداري، تهران

2. رياضيات مالي به مثابه مطالعه اي بين رشته اي: رويكرد نگاشت دانش

حجت الله صادقي (1398).، چهارمين كنفرانس رياضيات مالي و كاربردها، يزد

3. كاربرد روش پيچش زماني پويا (DTW) براي سنجش فاصله ي سري هاي زماني مالي

حجت الله صادقي, مژگان بهشتي تبار (1398).، چهارمين كنفرانس رياضيات مالي و كاربردها، يزد

4. بررسي مفهوم شبكه در بازارهاي مالي

حجت الله صادقي, فاطمه راستي (1398).، چهارمين كنفرانس رياضيات مالي و كاربردها، يزد

5. مروري بر انواع روش هاي محاسبه LGD در ريسك اعتباري

حجت الله صادقي, مرضيه نوراحمدي (1398).، چهارمين كنفرانس رياضيات مالي و كاربردها، يزد

6. اندازه گيري ريسك نقدشوندگي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله

پريسا محمدي, حجت الله صادقي (1398).، چهارمين كنفرانس رياضيات مالي و كاربردها، يزد

7. تبيين مفهوم آميخته ارتباطات بازاريابي در نظام بانكداري ايران: تئوري داده بنياد

بابك بانژاد, سيدمحمد طباطبايي نسب, حجت الله صادقي (1397).، سومين كنفرانس ملي سالانه اقتصاد، مديريت و حسابداري، اهواز

8. تشخيص الگو با استفاده از ماشين بردار پشتيبان در نمودارهاي كنترل براي پايش فرآيندهاي مالي GARCH (مطالعه موردي نرخ تبادل ارزي دلاربه ريال)

محمدهادي دوروديان, محمدصالح اولياء, حجت الله صادقي, امير حسين اميري (1395).، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران

9. تاثير تخمين پارامترهاي مدل سري زماني گارچ در نمودارهاي كنترل فاز 2 براي پايش فرايندهاي مالي

محمدهادي دوروديان, محمدصالح اولياء, اميرحسين اميري, حجت الله صادقي (1394).، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران

10. بررسي عملكرد ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني بحران مالي شركت ها ( مطالعه اي در بورس اوراق بهاردار تهران)

حجت الله صادقي, فرشته فتاحيان (1394).، اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم، رشت

11. انتخاب ويژگي هاي مالي اساسي در پيش بيني بحران مالي شركت ها با استفاده از الگوريتم وزن دهي ماشين بردار پشتيبان

حجت الله صادقي, فرشته فتاحيان (1394).، اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم، رشت

12. پيش بيني عملكرد مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار با رويكرد الگوريتم درخت تصميم ( با استفاده از بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغير پيش بين)

حجت الله صادقي, فريبا غني ورزنه (1394).، اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم، رشت

13. پيش بيني عملكرد مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار با رويكرد الگوريتم درخت تصميم با استفاده از نرخ بازده دارايي ها به عنوان متغير پيش بين

حجت الله صادقي, فريبا غني ورزنه (1394).، اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم، رشت