دسترسی سریع
حجت‌الله صادقی
استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی