لینک های ضروری
سید علیرضا صدرالسادات

سید علیرضا صدرالسادات

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه کارلتون کانادامهندسی برق و کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه واترلو کانادامهندسی برق و کامپیوتر
کارشناسی13811386دانشگاه تهرانمهندسی سخت‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس بخش هوش مصنوعی
13971398دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تورونتو، تورونتو، کانادامسئول پروژه بهینه سازی مدارات VLSI
13951397دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، تهران، ایرانعضو هیئت علمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدارهای میکروالکترونیکی
مدارهای الکتریکی
میکروپروسسور
شبیه‌سازی و مدلسازی مدارهای الکترونیکی و مخابراتی به کمک شبکه‌های عصبی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نظريه تقريب كاربردي
نظريه تقريب محض
آناليز تابعي
آناليز مختلظ

اطلاعات تماس

alireza.sadr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
38200145