لینک های ضروری
سید علیرضا صدرالسادات

سید علیرضا صدرالسادات

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه کارلتون کانادامهندسی برق و کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه واترلو کانادامهندسی برق و کامپیوتر
کارشناسی13811386دانشگاه تهرانمهندسی سخت‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971398دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تورونتو، تورونتو، کانادامسئول پروژه بهینه سازی مدارات VLSI
13951397دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، تهران، ایرانعضو هیئت علمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدارهای میکروالکترونیکی
مدارهای الکتریکی
میکروپروسسور
شبیه‌سازی و مدلسازی مدارهای الکترونیکی و مخابراتی به کمک شبکه‌های عصبی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
الگوریتم های CAD برای طراحی مدارهای دیجیتال و الکترونیکی
روشهای بهینه‌سازی برای مدل کردن مدارها و سیستم‌ها
مدلسازی و توسعه نرم‌افزارهای شبیه‌ساز
روشهای کاهش مرتبه سیستم‌ها
VLSI و طراحی احتمالی
مدلسازی به کمک شبکه‌های عصبی
یادگیری عمیق
مهندسی پزشکی و مدلسازی علائم حیاتی

اطلاعات تماس

alireza.sadr [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/sadr
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
38200145