دسترسی سریع
سعید سعیدا اردکانی

سعید سعیدا اردکانی

استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه علامه طباطباییمدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد۱۳۵۴۱۳۵۶دانشگاه نیو مکزیکو شرقیمدیریت بازرگانی
کارشناسی۱۳۴۸۱۳۵۲مدرسه عالی بازرگانیمدیریت بازرگانی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی پردیس علوم انسانی
13771382وزارت پست، تلگراف و تلفنجانشین معاونت حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت پست، تلگراف و تلفن
13691377دانشگاه یزدسرپرست دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13721375دانشگاه یزدمعاون اداری و مالی دانشگاه یزد
13701375دانشگاه یزدسرپرست انتشارات
1385387دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده تعاون دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت استراتژیک (دوره‌های تحصیلات تکمیلی)
مدیریت سازمان‌های پیچیده (دوره‌های تحصیلات تکمیلی)
حسابداری مدیریت (دوره‌های تحصیلات تکمیلی)
مدیریت رفتار سازمانی پیچیده (دوره‌های تحصیلات تکمیلی)
بازار یابی پیشرفته (دوره‌های تحصیلات تکمیلی)
حقوق بازرگانی (دوره‌های تحصیلات تکمیلی)
مبانی مدیریت دولتی
مدیریت استراتژیک
اصول حسابداری ۱، ۲، ۳
حسابداری میانه
حسابداری صنعتی
تئوری‌های سازمان مدیریت
سیاست بازرگانی
سیستم‌های خرید و انبارداری و توزیع

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

dr.saeida [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/dr.saeida ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233203
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 7)