دسترسی سریع
مریم صالح‌زاده ابرقویی

مریم صالح‌زاده ابرقویی

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه اصفهانروان‌شناسی عمومی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه اصفهانروان‌شناسی بالینی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه شهید چمران اهوازروان‌شناسی بالینی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش روانشناسی
13971401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه‌های شخصیت
ارزشیابی شخصیت
روان‌شناسی کودکان استثنایی
روان‌شناسی تجربی
روان‌شناسی کودکی و نوجوانی
مبانی روان‌شناسی
اعتیاد
سمینار کارشناسی ارشد
پژوهش‌های انفرادی دوره کارشناسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روانشناسي باليني
روانشناسي سلامت
روانشناسي شخصيت
آسيب شناسي رواني- اجتماعي خانواده

اطلاعات تماس

m.salehzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.salehzadeh ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232472 ۳۱۲۳۳۲۸۵
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)