دسترسی سریع
حسین صمدی

حسین صمدی

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۴دانشگاه ارومیهتربیت بدنی - رفتار حرکتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه باهنر کرمانتربیت بدنی - رفتار حرکتی
کارشناسی13811385دانشگاه خوارزمی تهرانتربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991402هیئت همگانی استان یزدمشاور عالی کمیته ورزش و بازی کودکان
13991400انجمن بدنسازی و تمرینات قدرتی استان یزدمسئول کمیته آموزش
1402-فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی ایرانعضو کمیته آموزش فدراسیون
1402-هیات همگانی استان یزددبیر کمیته توسعه ورزش و بازی کودکان
1401-اداره کل ورزش و جوانان استان یزدعضو شورای پژوهش
1400-هیات ورزش های همگانی استان یزدعضو کمیته پژوهش
1399-دانشگاه یزدرئیس انجمن ورزش‌های همگانی
1399-دانشگاه یزدنماینده دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
1398-هیات کشتی استان یزدعضو کمیته آموزش

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه‌های آموزش تربیت بدنی
کنترل و یادگیری حرکتی
فوتبال تخصصی ۲
ورزش و تربیت بدنی عمومی
سمینار و روش تحقیق
روانشناسی آموزش تربیت بدنی
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی
آمار و ریاضی در علوم ورزشی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روانشناسي ورزش
رشد و يادگيري حركتي

اطلاعات تماس

samadih [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/samadih پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
035-31233037
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)