دسترسی سریع
حسین صمدی

حسین صمدی

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۴دانشگاه ارومیهتربیت بدنی - رفتار حرکتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه باهنر کرمانتربیت بدنی - رفتار حرکتی
کارشناسی13811385دانشگاه خوارزمی ایرانتربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس انجمن ورزش‌های همگانی
1399-دانشگاه یزدنماینده دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه‌های آموزش تربیت بدنی
کنترل و یادگیری حرکتی
فوتبال تخصصی ۲
ورزش ۱
تربیت بدنی عمومی
تربیت بدنی و ورزش
آشنایی با روش تحقیق

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روانشناسي ورزش
رشد و يادگيري حركتي

اطلاعات تماس

samadih [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/samadih ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233037
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )