دسترسی سریع
محمدرضا صمدزاده یزدی

محمدرضا صمدزاده یزدی

استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13881393دانشگاه تربیت مدرسفراوری مواد معدنی
کارشناسی ارشد13851388دانشگاه تربیت مدرسفراوری مواد معدنی
کارشناسی13801385دانشگاه یزدمهندسی معدن - اکتشاف

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده معدن و متالورژی
1397-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی فراوری مواد معدنی
1397-دانشگاه یزدمدیر داخلی نشریه روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
13951398دانشگاه یزدسردبیر نشریه چرخه علم و فناوری
13941396دانشگاه یزدمدیر آزمایشگاه مرکزی
1395-دانشگاه یزددبیر اجرایی دومین کنفرانس فناوری های معدنکاری ایران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فلوتاسیون
فلوتاسیون پیشرفته
نمونه برداری معدنی
طراحی و تحلیل آزمایش ها
فراوری پسماندهای معدنی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بهينه سازي فرايندهاي فراوري
فراوري كاني هاي صنعتي غيرفلزي
فراوري عناصر راهبردي
جدايش مغناطيسي

اطلاعات تماس

samadzadehyazdi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/samadzadeh ساختمان فنی ۳، اتاق 306
31232586 38200131
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 2)