دسترسی سریع
سید احمد موسوی

سید احمد موسوی

مربی، گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
انقلاب اسلامی
تاریخ امامت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تاريخ سياسي صدر اسلام
تاريخ سياسي معاصر ايران

اطلاعات تماس

ahmad.mousavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233396 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )