دسترسی سریع
سید احمد موسوی

سید احمد موسوی

مربی، گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدمدیر گروه معارف اسلامی
1401-دانشگاه یزدعضو شورای انضباطی بدوی دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
انقلاب اسلامی
تاریخ امامت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تاريخ سياسي صدر اسلام
تاريخ سياسي معاصر ايران

اطلاعات تماس

ahmad.mousavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233396 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )