دسترسی سریع
جلیل سرهنگ‌زاده

جلیل سرهنگ‌زاده

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه تهرانبرنامه‌ریزی محیط زیست
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۳دانشگاه تربیت مدرسمحیط زیست
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه تهرانمحیط زیست و شیلات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی محیط‌ زیست
13831386دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی
13821384دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست
13801383دانشگاه یزدسرپرست کتابخانه دانشکده منابع طبیعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زیست شناسی حیات وحش
مدیریت حیات وحش
پرنده‌شناسی
زیست‌شناسی حفاظت
بوم‌شناسی حیات‌وحش
ارزیابی و مدیریت زیستگاه‌ (ارشد)
مدیریت و بهسازی زیستگاه‌های تالابی (ارشد)
اکولوژی تالاب‌ها و رودخانه‌ها
بوم‌شناسی حیات‌وحش تکمیلی (ارشد)
بوم شناسی تکاملی و رفتار

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
حيات وحش جانوري
بررسي وضعيت تالابها و مديريت آنها
بررسي مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست
معرفي گونه ها به زيستگاهها

اطلاعات تماس

jsarhangzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/jsarhangzadeh ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
+983531233174 035-38210312
اتاق مجازی