دسترسی سریع
مهدی‌آقا صرام

مهدی‌آقا صرام

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۵۵۱۳۵۸دانشگاه ولز بریتانیاعلوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۵۳۱۳۵۵دانشگاه صنعتی سیدنی استرالیاعلوم کامپیوتر
کارشناسی-۱۳۵۳دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13811387دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی اینترنت
مهندسی نرم‌افزار

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي حسگر بيسيم
معماري سازماني
بيوانفورماتيك

اطلاعات تماس

mehdi.sarram [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sarram ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۶
31232372 3820014۵
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 15)