لینک های ضروری
مهدی‌آقا صرام
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. ارائه مدلی جهت تحلیل حملات تسخیر گره در الگوریتم های مکان یابی جدا از محدوده و معیار جدیدی جهت مسئله مرزی

سیدصابر بنی هاشمیان, فضل اله ادیب نیا, مهدی آقا صرام (1398).، صنایع الکترونیک، 10(1)، 45-60

2. پیش بینی دیابت با بهینه سازی الگوریتم نزدیک ترین همسایه توسط الگوریتم ژنتیک

محمد مومنی, علی محمد لطیف, مهدی آقا صرام, کاظم حاج میرزاده, ثریا غروی, سید محمد نقیب القرا (1398).، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(1)، 12-23

3. A New Range-Free and Storage-Efficient Localization Algorithm Using Neural Networks in Wireless Sensor Networks

Seyed saber Banihashemian, Fazlolah Adib Nia, Mehdi Agha Sarram (2018)., WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 98(1), 1547-1568

4. A combined Fisher and Laplacian score for feature selection in QSAR based drug design using compounds with known and unknown activities

Mohammad Amin Valizade Hasanloei, Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram, Elnaz Sheikhpour, Hamdollah Sharifi (2018)., JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN, 32(2), 375-384

5. QSAR modelling using combined simple competitive learning networks and RBF neural networks

Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram, , Elnaz Sheikhpour (2018)., SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH, 29(4), 257-276

6. Proposing a measurement criterion to evaluate the border problem in localization algorithms in WSNs

Seyed saber Banihashemian, Fazlolah Adib Nia, Mehdi Agha Sarram (2018)., COMPUTING, 100(12), 1251-1272

7. A novel proteochemometrics model for predicting the inhibition of nine carbonic anhydrase isoforms based on supervised Laplacian score and k -nearest neighbour regression

E. Nazarshodeh, Razieh Sheikhpour, S. Gharaghani, Mehdi Agha Sarram (2018)., SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH, 29(), 419-437

8. Semi-supervised sparse feature selection via graph Laplacian based scatter matrix for regression problems

Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram, Elnaz Sheikhpour (2018)., INFORMATION SCIENCES, 468(), 14-28

9. A Survey on semi-supervised feature selection methods

Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram, Sajjad Gharaghani, (2017)., PATTERN RECOGNITION, 64(), 141-158

10. Evaluation of Range-Free Localization Algorithms Aganist Node Compromise Attack

Seyed saber Banihashemian, Fazlolah Adib Nia, Mehdi Agha Sarram (2017)., CANKAYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING, 14(1), 99-124

11. Constraint score for semi-supervised feature selection in ligand-and receptor-based QSAR on serine/threonine-protein kinase PLK3 inhibitors

Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram, Sajjad Gharaghani (2017)., CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS, 163(), 31-40

12. A kernelized non-parametric classifier based on feature ranking in anisotropic Gaussian kernel

Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram, , Razieh Sheikhpour (2017)., NEUROCOMPUTING, 267(), 545-555

13. Feature selection based on graph Laplacian by using compounds with known and unknown activities

Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram, Sajjad Gharaghani, (2017)., JOURNAL OF CHEMOMETRICS, 31(8), e2899-

14. ارائه یک فیلتر جدید برای حذف نویزهای ضربه ای و ترکیب فیلتر پیشنهادی با الگوریتم PSO به منظور کشف و دفاع در برابر حملات سیل آسای SYN

محمد مومنی, مهدی آقا صرام, وحید شاکر, شهرام جمالی, مهدی نوشیار (1395).، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، 46(1)، 311-319

15. Particle swarm optimization for bandwidth determination and feature selection of kernel density estimation based classifiers in diagnosis of breast cancer

Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram, Robab Sheikhpour (2016)., APPLIED SOFT COMPUTING, 40(), 113-131

16. تشخیص لوسمی لنفوسیتی و میلوئیدی حاد با استفاده از انتخاب ژن داده های ریز آرایه و الگوریتم های داده کاوی

راضیه شیخ پور, مهدی آقا صرام, رباب شیخ پور (1394).، فصلنامه خون، 12(4)، 347-357

17. A Method Based on RTO and Selective Acknowledgement for Improving SCTP Protocol Performance in Mobile Ad Hoc Networks

, Mehdi Agha Sarram (2016)., Modern Applied Science, 10(6), 205-216

18. افزایش دقت پیشبینی سرطان پستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک و داده کاوی

علی محمد لطیف, محمد مومنی, رابعه صرام, مهدی آقا صرام, علی پوراحمدی, زهرا حاجی ابراهیمی (1395).، فصلنامه بیماری های پستان، سال نهم(1)، 7-19

19. به کارگیری الگوریتم GBC جهت افزایش دقت تشخیص و حذف نویز ضربه در تصاویر ماموگرافی مبتنی بر شبکه عصبی MLP

محمد مومنی, رابعه صرام, مهدی آقا صرام, مصظفی شیر یزدی, افسانه قاسمی, علی پوراحمدی, زهرا حاج ابراهیمی (1395).، بیماری های پستان ایران، سال نهم(2)، 12-28

20. روشی جدید برای تشخیص لوسمی میلوژنیک و لنفوسیتیک حاد با استفاده از داده های بیان ژن و روش های یادگیری ماشین

رباب شیخ پور, راضیه شیخ پور, مهدی آقا صرام (1395).، فصلنامه خون، 13(3)، 207-214

21. تشخیص سرطان پستان با استفاده از کاهش دو مرحله ای ویژگی های استخراج شده آسپیراسیون سوزنی و الگوریتم های داده کاوی

راضیه شیخ پور, مهدی آقا صرام, محمدرضا پژوهان, رباب شیخ پور (1393).، بیماری های پستان ایران، 7(4)، 43-51

22. A Survey on Void Handling Techniques for Geographic Routing in VANET Network

Sanaz Parvin, Mehdi Agha Sarram, , Fazlolah Adib Nia (2015)., International Journal of Grid and Distributed Computing, 8(2), 101-114

23. انتخاب ویژگی های موثر در تشخیص سرطان پستان با استفاده از مدل های پارامتریک یادگیری ماشین

راضیه شیخ پور, مهدی آقا صرام (1394).، بیماری های پستان ایران، 2(8)، 15-23

24. روشی جدید برای تشخیص ایستای آسیب پذیری های امنیتی در برنامه های کاربردی تحت وب

مائده صادقی یخدانی, مهدی آقا صرام, فضل اله ادیب نیا (1393).، پدافند الکترونیکی و سایبری، 2(4)، 65-74

25. ENHANCING THE PERFORMANCE OF NEXT GENERATION CORE NETWORKS BY PROPOSING A NEW ALGORITHM BASED ON GENETIC ALGORITHMS

, Mehdi Agha Sarram (2015)., Acoreana Journal, 7(7), -

26. ANALYZING THE QUALITY OF SERVICE AT THE CORE OF NEXT GENERATION NETWORKS (NGN) BY MATLAB SOFTWARE

, Mehdi Agha Sarram (2015)., Acoreana Journal, 7(7), -

27. Diagnosis of diabetes diseases using an intelligent approach based on bi-level dimensionality reduction and classification algorithms

Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram (2014)., iranian journal of diabetes and obesity, 6(2), 74-84

28. Improving the quality of services by scheduling algorithms in Wimax networks

, , Mehdi Agha Sarram (2014)., INDIAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, 7(1), 1174-1184

29. Energy Efficient Backbone Formation Using Particle Swarm Optimization Algorithm in Wireless Sensor Network

, Mehdi Agha Sarram, Razieh Sheikhpour (2014)., International Journal of Grid and Distributed Computing, 7(1), 123-134

30. Popularity-Bases Relevance Propagation

, Mehdi Agha Sarram, (2012)., Journal of Web Engineering, 11(4), 350-364

31. IEEE 802.21 Transport Layer Mobility Using mSCTP with Dynamic Address Reconfiguration

, Mehdi Agha Sarram, (2011)., International Review on Computers and Software, 4(6), 565-569

32. A Novel Real-Time Power Aware Routing Protocol for Wireless Sensor Networks

, , Mohammad Ghasemzadeh, Mehdi Agha Sarram (2010)., International Journal of Computer Science and Network Security, 10(4), 300-305

33. ساده سازی برنامه نویسی در سیستم عاملTiny Osمورد استفاده در شبکه حسگر بی سیم

سیدمیثم خضری, مهدی آقا صرام, فضل اله ادیب نیا (1389).، مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، 8(2)، 145-150

34. Personality Factors In Software Engineering

Mohammad Tahmasebi, Mehdi Agha Sarram (2007)., , 6(22), 213-221