دسترسی سریع
مهدی‌آقا صرام
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. ارائه خدمات مشاوره پژوهشي در حوزه امن سازي پرتال هاي سازماني و كشف آسيب پذيري هاي سيستم هاي مديريت محتوا (<NOBR dir="ltr">1394/03/30</NOBR>)

2. آزمايشگاه امنيت آپا (<NOBR dir="ltr">1390/11/08</NOBR>)

3. طراحي و پياده سازي سيستم مديريت محتواي سامانه شخصي اساتيد (<NOBR dir="ltr">1389/02/05</NOBR>)

4. ايجاد آزمايشگاه و مركز تخصصي آپا در زمينه اختلالات امنيتي مرتبط با نرم افزارهاي كاربردي (<NOBR dir="ltr">1386/09/26</NOBR>)

5. نرم افزار توليد كننده فروشگاه اينترنتي (<NOBR dir="ltr">1386/02/01</NOBR>)

6. مطالعه و امكان سنجي براي طرح پياده سازي BGP4 در شبكه هاي مستقل (<NOBR dir="ltr">1386/01/28</NOBR>)