دسترسی سریع
سمانه اسعدی

سمانه اسعدی

دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه اصفهانروانشناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه اصفهانروانشناسی عمومی
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه کاشانمترجمی زبان انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم رفتاری کرسی‌های ترویجی و تخصصی
13991401دانشگاه یزدرئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
13981401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر سلامت اجتماعی
13971399دانشگاه یزدرئیس بخش روانشناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روانشناسی رشد
نظریه‌های شخصیت
روانشناسی عمومی
متون تخصصی روانشناسی
سمینار در مسائل روانشناسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
خردمندي
تحول كودك، نوجوان و بزرگسال
آموزش خردمندي

اطلاعات تماس

s.asadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/s.asadi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
31233294 ۳۱۲۳۳۲۸۵
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)