لینک های ضروری
سمانه اسعدی

سمانه اسعدی

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه اصفهانروانشناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه اصفهانروانشناسی عمومی
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه کاشانمترجمی زبان انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر سلامت اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روانشناسی رشد
نظریه‌های شخصیت
روانشناسی عمومی
متون تخصصی روانشناسی
سمینار در مسائل روانشناسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
روانشناسی تحولی (ارشد)
تحول شناخت اجتماعی
تحول شناختی از دوره کودکی تا سالمندی
تحول خلاقیت
خردمندی

اطلاعات تماس

s.asadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/s.asadi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
31233294 38210310