لینک های ضروری
سمانه اسعدی
استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

1. نقش نيازهاي روزمره مردم بهزيستي اجتماعي در راستاي رسيدن به تمدن اسلامي: پژوهشي كيفي از ديدگاه عامه مردم

سمانه اسعدي, سعيد كريمي ميرآبادي, زهرا نادري نوبندگاني (1398).، سومين همايش ملي روانشناسي، تعليم و تربيت و سبك زندگي، قزوين

2. بررسي تحولي تصوير مادر در كودكان 8 تا 12 ساله: با نگاهي بر تفاوت هاي جنسيتي

نگار شيشه بر, سمانه اسعدي (1396).، دومين همايش ملي جايگاه و نقش مادر، 2 مركزي

3. مادر: نمونه يك فرد خردمند از ديدگاه كودكان 6 تا 12 ساله

رزيتا خورشيدي, سمانه اسعدي (1396).، دومين همايش ملي جايگاه و نقش مادر، 2 مركزي

4. وراثت يا محيط نقش هوش و متغيرهاي بافتي در پيش بيني تاب آوري كودكان و نوجوانان مراكز شبه خانواده

زيور سلطاني قهفرخي, مريم صالح زاده, سمانه اسعدي (1396).، چهارمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، تهران

5. RSCA مقياسي مفيد براي سنجش تاب آوري و آسيب پذيري كودكان و نوجوانان گزارشي از يك پژوهش اوليه

زيور سلطاني قهفرخي, مريم صالح زاده, سمانه اسعدي (1396).، چهارمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، تهران

6. Do divorced and nondivorced women differ in wisdom?

, Elham Farjam, Hassan Zareei Mahmoodabadi, judith Glueck (2017)., IAGG 2017 World Congress of Gerontology and Geriatrics, سانفرانسيسكو

7. مقايسه مهارتهاي حركتي درشت و ظريف در دانش آموزان داراي اختلال يادگيري (خواندن، ديكته و رياضي) ناحيه 1 شهر يزد در سال تحصيلي 94-93

اكرم السادات حسيني حسين آباد, سمانه اسعدي, مهدي رحيمي (1395).، كنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم، شيراز

8. مقايسه رفتار رانندگي والدين، فرزندان و زوجين با تاكيد بر جنسيت

سمانه اسعدي, حميده محمدي دهج, فرخنده فكور معنوي (1395).، اولين همايش ملي فرهنگ رانندگي، قانون گريزي و رفتار تهاجمي، يزد

9. مقايسه ميزان دلبستگي به همسالان و خواهر و برادران در نوجوانان دختر و پسر شهر يزد

حليمه بياباني علي آباد, سمانه اسعدي, كاظم برزگر بفرويي (1394).، سومين كنفرانس ملي روانشناسي و علوم رفتاري، تهران

10. Admiration in young adulthood Comparing the UK and Iran

Oliver Robinson, Abigail Dunn , , Zohreh Khosravi, Mohammad Jafari , Khosrow Bagheri Noaparast (2015)., international convention of psychological scinece,