لینک های ضروری
سمانه اسعدی
استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

1. بررسی تحولی تصویر مادر در کودکان 8 تا 12 ساله: با نگاهی بر تفاوت های جنسیتی

نگار شیشه بر, سمانه اسعدی (1396).، دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر، 2 مرکزی

2. مادر: نمونه یک فرد خردمند از دیدگاه کودکان 6 تا 12 ساله

رزیتا خورشیدی, سمانه اسعدی (1396).، دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر، 2 مرکزی

3. وراثت یا محیط نقش هوش و متغیرهای بافتی در پیش بینی تاب آوری کودکان و نوجوانان مراکز شبه خانواده

زیور سلطانی قهفرخی, مریم صالح زاده, سمانه اسعدی (1396).، چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، تهران

4. RSCA مقیاسی مفید برای سنجش تاب آوری و آسیب پذیری کودکان و نوجوانان گزارشی از یک پژوهش اولیه

زیور سلطانی قهفرخی, مریم صالح زاده, سمانه اسعدی (1396).، چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، تهران

5. Do divorced and nondivorced women differ in wisdom?

, Elham Farjam, Hassan Zareei Mahmoodabadi, judith Glueck (2017)., IAGG 2017 World Congress of Gerontology and Geriatrics, سانفرانسیسکو

6. مقایسه مهارتهای حرکتی درشت و ظریف در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (خواندن، دیکته و ریاضی) ناحیه 1 شهر یزد در سال تحصیلی 94-93

اکرم السادات حسینی حسین آباد, سمانه اسعدی, مهدی رحیمی (1395).، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز

7. مقایسه رفتار رانندگی والدین، فرزندان و زوجین با تاکید بر جنسیت

سمانه اسعدی, حمیده محمدی دهج, فرخنده فکور معنوی (1395).، اولین همایش ملی فرهنگ رانندگی، قانون گریزی و رفتار تهاجمی، یزد

8. مقایسه میزان دلبستگی به همسالان و خواهر و برادران در نوجوانان دختر و پسر شهر یزد

حلیمه بیابانی علی آباد, سمانه اسعدی, کاظم برزگر بفرویی (1394).، سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران

9. Admiration in young adulthood Comparing the UK and Iran

Oliver Robinson, Abigail Dunn , , Zohreh Khosravi, Mohammad Jafari , Khosrow Bagheri Noaparast (2015)., international convention of psychological scinece,