دسترسی سریع
محمد سفید

محمد سفید

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۸۰دانشگاه صنعتی اصفهانمکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۷دانشگاه صنعتی اصفهانمکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۴دانشگاه صنعتی اصفهانمکانیک حرارت و سیالات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدرئیس بخش تبدیل انرژی
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه
1397-دانشگاه یزدعضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی
1401-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) فنی و مهندسی دور نهم هیأت ممیزه
13991401دانشگاه یزدرئیس کمیسیون تخصصی (۲) فنی و مهندسی دور هشتم هیئت ممیزه
13991401دانشگاه یزدمسئول دبیرخانه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب دانشگاه
13881394دانشگاه یزدرییس دانشکده فنی و مهندسی
13861387دانشگاه یزدمعاونت دانشکده فنی و مهندسی
13781386دانشگاه یزدمدیر دفتر نظارت و ارزیابی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات ۱، ۲
انتقال حرارت ۱، ۲
نیروگاه‌های حرارتی
آیرودینامیک
ترمودینامیک
ریاضیات پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بررسي جريان سيال نيوتني و غير نيوتني
بررسي انتنقال حرارت سيال نيوتني و غير نيوتني
انرژي هاي تجديد پذير
بررسي چگونگي پخش آلودگي در محيط زيست

اطلاعات تماس

mhsefid [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mhsefid ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
31232490 38212871
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 13)