لینک های ضروری
محمد سفید

محمد سفید

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۸۰دانشگاه صنعتی اصفهانمکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۷دانشگاه صنعتی اصفهانمکانیک تبدیل انرژی
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۴دانشگاه صنعتی اصفهانمکانیک حرارت و سیالات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه
13881394دانشگاه یزدرییس دانشکده فنی و مهندسی
13861387دانشگاه یزدمعاونت دانشکده فنی و مهندسی
13781386دانشگاه یزدمدیر دفتر نظارت و ارزیابی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک سیالات ۱، ۲
انتقال حرارت ۱، ۲
نیروگاه‌های حرارتی
آیرودینامیک
ترمودینامیک
ریاضیات پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
هیدرودینامیک ذرات هموار
جریان و انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی
جریان و انتقال حرارت سیال با استفاده از شبکه بولتزمن

اطلاعات تماس

mhsefid [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/sefid
https://pws.yazd.ac.ir/mhsefid ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
31232490 38212871